Blog

Lekár: toto je najlepší vitamín proti migréne

18views

Ruský lekár Jurij Anikienko tvrdí, že na migrénu je najlepší B2. Odborník vysvetľuje, že tento stav prebieha so zvýšenou citlivosťou na vonkajšie podnety, nevoľnosťou a zvracaním.

Najlepší vitamín pri migréne

Napriek tomu, že presné mechanizmy vzniku migrény ešte nie sú úplne objasnené, Dr. Anikienko zdôrazňuje úzku súvislosť medzi týmto ochorením a funkčným stavom mitochondrií, bunkových organel, ktoré zohrávajú kľúčovú úlohu v energetickom metabolizme a udržiavaní homeostázy. Podľa neho dysfunkcia mitochondrií vedúca k poruche aeróbneho metabolizmu a zvýšenému oxidačnému stresu môže byť jedným z kľúčových faktorov vyvolávajúcich migrénu.

Hoci väčšina prípadov migrény je genetická, Dr. Anikienko zdôrazňuje význam epigenetických faktorov, ktoré môžu modulovať expresiu génov, a tak významne ovplyvniť klinický priebeh ochorenia. Práve epigenetické mechanizmy podľa neho otvárajú vyhliadky na účinnú korekciu geneticky podmienených porúch a zlepšenie kvality života pacientov s migrénou.

Jedným z najsľubnejších epigenetických faktorov, ktoré môžu mať pozitívny vplyv na funkčný stav mitochondrií a na priebeh migrény, je vitamín B2 (riboflavín). Tento vo vode rozpustný vitamín zohráva kľúčovú úlohu pri udržiavaní aeróbneho metabolizmu, chráni bunky pred oxidačným poškodením a stimuluje syntézu glutatiónu, silného endogénneho antioxidantu. Nedostatok vitamínu B2 môže podľa doktora Anikienka viesť k nadmernej stimulácii nervového systému a zvýšenej aktivite neurónov, čo následne prispieva k vzniku a progresii záchvatov migrény.

Na dosiahnutie terapeutického účinku, ako zdôrazňuje Jurij Anikienko, je však potrebné používať vysoké dávky vitamínu B2 (približne 400 mg denne), ktoré výrazne prevyšujú fyziologickú potrebu. Tento prístup umožňuje prekonať rezistenciu na vitamín spôsobenú genetickými vlastnosťami mitochondriálneho metabolizmu a zabezpečiť jeho optimálne fungovanie aj v podmienkach zvýšenej potreby.

Okrem užívania vitamínu B2 odporúča Dr. Anikienko na prevenciu a liečbu migrény aj nasledujúce opatrenia:

  1. Užívanie vitamínu B2 v dávke 400 mg denne na profylaxiu a užívanie 100 mg vitamínu každú hodinu počas záchvatu migrény (najviac však 400 mg denne).
  2. Konzumácia morskej soli na úpravu rovnováhy elektrolytov.
  3. Používanie prírodných antioxidantov, ako je zázvor a kurkuma, ktoré majú protizápalové a neuroprotektívne účinky.

Dôležité: Tento článok nenahrádza vyváženú stravu a konzultáciu s odborníkom!

Leave a Response