Blog

Ako Alexander Veľký rozviazal gordický uzol?

10views

Gordický uzol je staroveká legenda spojená s kmeňom Frýgov, ktorí dlho putovali po Balkáne a Malej Ázii. Po dlhom putovaní rozmýšľali, koho si vybrať za kráľa. Rozhodli sa poradiť s Diovou veštbou. Ten im povedal, že prvý človek, ktorého stretnú po odchode z chrámu, by mal byť ich kráľom.

Frýgovia vyšli z chrámu a cestou stretli muža, ktorý viedol volský povoz. Podľa rady veštca si ho zvolili za svojho kráľa. Volal sa Gordius. Z vďačnosti voči veštiarni daroval svoj voz chrámu. Uviazal ho však takým zložitým uzlom, že sa nedal rozviazať.

Diovo orákulum predpovedalo, že kto dokáže tento uzol rozviazať, stane sa vládcom sveta.

Ako si Alexander Veľký poradil s nemožnou úlohou

Keď sa Alexander Macedónsky postavil gordickému uzlu, mal už za sebou významný úspech. Presadil svoju prevahu nad Dareiom a bol na pokraji dobytia obrovskej Perzskej ríše. Alexander sa preto zastaví v Diovom chráme, kde sa dozvie o proroctve. Samozrejme, verí, že on je tým vládcom sveta. Pokúša sa rôznymi spôsobmi rozviazať uzol, ale bez úspechu. Nakoniec v záchvate zúrivosti vytiahne meč a Gordiov uzol preťal, čím naplnil veštbu orákula.

Prečo to Alexander urobí

Podľa vyššie uvedeného vysvetlenia Alexander Macedónsky preťal uzol v záchvate hnevu, ale to sa zdá byť prehnané. Skutočný dôvod je pravdepodobne oveľa hlbší. Vojvodca potreboval symboliku, aby podmanené národy inšpiroval k tomu, aby sa stali súčasťou jeho novej ríše. Ak by sa mu nepodarilo uzol rozťať, tento moment by využili jeho protivníci a poškodili by jeho aureolu vyvoleného osudu.

V súčasnosti gordický uzol symbolizuje zamotanú a neriešiteľnú situáciu. Príklad Alexandra Veľkého nám pripomína, že musíme premýšľať mimo zaužívaných noriem. Každý problém má svoje riešenie. Len sa naň musíme pozrieť z rôznych uhlov pohľadu, aby sme našli účinné riešenie. Často nás to nasmeruje na cestu k úspechu.

Leave a Response